Undrar du över något? fråga oss.

Avsändare (Namn)
Avsändare (Mail)
Ämne
Meddelande

Miljö

Miljön angår oss alla.


Övergripande mål

För att minska den miljöpåverkan som Execellent Work:s projekt kan ge har vi satt upp följande miljömål: 

  • Minska negativ miljöpåverkan från användning av fossila bränslen
  • Minska förbrukningen av kemikalier som medför skadlig miljöpåverkan
  • Minska mängden icke sorterat och återvunnet material

Detaljerade mål

För att kunna uppnå de övergripande målen som satts upp har detaljerade mål satts upp för att konkretisera de övergripande målen:

- Minska negativ miljöpåverkan från användning av fossila bränslen

Detta uppnås genom att helt övergå till miljömärkt diesel samt genom att den äldre maskinparken successivt byts ut mot nyare maskiner med bättre och effektivare motorer.

- Minska förbrukningen av kemikalier som medför skadlig miljöpåverkan

För att kunna utföra detta inventeras varje projekt/entreprenad för att uppmärksamma vilka olika delar av projektet/entreprenaden som kan innebära kemikalieskadlig miljöpåverkan. Med denna inventering som grund undersöks vilka alternativ som finns att tillgå, och därefter avvänds de mest miljövänliga produkterna.

Vi tvättar våra fordon och maskiner i största utsträckning med miljövänliga medel.

- Minska mängden icke sorterat och icke återvunnet material

Detta uppnås genom att avfall som uppstår sorteras direkt ute på arbetsplatserna i så stor utsträckning som möjligt. Avfall levereras direkt till lämplig sorteringsstation.