Undrar du över något? fråga oss.

Avsändare (Namn)
Avsändare (Mail)
Ämne
Meddelande

Trädgård och anläggning

Planerar jobben och anlägger marken.


Excellent Work utför tillsyn och skötsel av fastighetens mark - dvs trädgårdsskötsel  markentreprenader och vi åtar oss alla typer av anläggningsuppdrag åt våra kunder. Om vi är delaktiga redan från projekteringsstadiet kan vi hjälpa till med att påverka val av material och utrustning. Det gör att anläggningen i nästa steg blir mer funktionell och bättre anpassad för ett kostnadseffektivt och miljöriktigt underhåll.

Under vår, sommar och höst arbetar vi med trädgårdskötsel av gräsytor, planteringar och gångvägar. Vi klipper gräs, röjer sly, planterar blommor och växter,

beskär träd och buskar samt håller rent och snyggt. Och när vintern kommer arbetar vi med framför allt med snöröjning och halkbekämpning samt städning och takskottning.

Excellent Work utför snöröjning efter avtal. Vintervägghållning, handskottning, takskottning,

Samarbatspartners
Cramo Sverige
MEFAB
ABC Fasadvård
MEFAB fastighetsförvaltning